Hur kulturen skapar vilsenhet

Inspirerande klipp på fem minuter.

Dr Gabor Maté tala om fyra olika områden vi blivit främmande inför och vad detta gör med oss.

  • Naturen
  • Andra människor
  • Vårt arbete
  • Oss själva

Han menar att vi behöver gå tillbaka till vår sanna natur.

Gestaltterapeut för enande i Syrien

Här delar Annalena Ståhl, vår pedagogiska ledare på terapeututbildningen, om sitt arbete för ett enande i Syrien.

Väldigt spännande och intressant hur man kan använda terapeuten för att skapa möjlighet för människor att mötas och börja göra svåra ämnen pratbara. Mycket mod i denna kvinna.

Den paradoxala försoningsprocessen

Inom gestalt talar vi om den paradoxala förändringsteorin – när man blir det man är, så sker förändring och växande, inte när man försöker bli eller vara något man inte är.

Här talar Ulrica Fritzson, präst och gestaltterapeut, om ”den paradoxala försoningsprocessen”. Förändringen, som ligger i att förövaren för ett brott tar sitt fulla ansvar för händelsen. Då kan förövaren försonas med sig själv och det den gjort.
Att inte längre förneka och fly från det man gjort, utan bli den man är, i detta ligger försoningen.

Kursvecka 1 år 4 – Trauma och forskning

Tacksam för Gestaltakademins terapeututbildning, mina medstudenter och vår fina pedagogiska lärare, Annalena Ståhl. Tacksam för resan till ett nytt yrke och det jag upplever längs resans gång. Magiskt.

En kursvecka kring temat trauma och PTSD är just avslutad. Allt det vi läst kring ämnet klickar ner i kroppen efter en upplevelserik vecka.

Jag förstår mer kring hur trauman uppstår och läker, hur man kan jobba med trauma i terapin. Vi har jobbat med våra egna sår, mött och blivit mötta i det allra sårbaraste. 

Vi har också fått oss en del till livs kring forskning i vad som gör en terapi ”framgångsrik”. Det är inte helt lätt att forska i psykoterapi. Jag kan, förutom att ta del av forskning, vara min egen forskare tillsammans med klienten och utforska vad som är viktigt för just den människan i mötet med mig. Vad leder till växande för just dig tillsammans med mig?

Ditt ljus förändrar världen

Att förändras innebär t ex att möta omgivningen mer autentiskt, i samklang med sig själv. Dina responser på omgivningen förändras och samtidigt förändras omgivningens respons på dig. När du agerar på ett annat sätt än vanligtvis kan inte den du möter fortsätta möta dig som tidigare, utan behöver hitta nya sätt att möta dig.