Parterapi under handledning

Nu har jag möjlighet att ta emot par för parterapi. Jag gör det som studerande och under handledning av erfaren gestaltterapeut.

Par går i terapi av olika anledningar till exempel:

  • att man upplever kommunikationsproblem
  • man vill återfinna kontakten och glädjen med varandra
  • någon har varit otrogen
  • den ena eller båda vill skiljas
  • att man har olika behov som krockar
  • man har en bra relation och vill komma varann ännu närmre
  • när relationen är ny och man vill få den att hålla

Man kan också komma som par i en annan nära relation, t ex med sin vän, sitt syskon, sin förälder, sin arbetskamrat.

Under fliken ”Kontakta mig” hittar du kontaktuppgifter. Välkommen att höra av dig. Första mötet är kostnadsfritt.

När dialogen blir komplicerad…

…är temat för nästa kursvecka, som drar igång imorgon. Det tror jag de allra flesta av oss kan känna igen – ibland är det jäkligt svårt att kommunicera. Ser fram emot kursveckan, som alltid. Möjligen kan jag ta emot par, som gestaltterapeut-studerande under handledning, efter denna kursvecka.

Välkommen år 2020

Imorse inleddes mitt yrkesår 2020 med ett för mig magiskt möte med en klient. Just det där, att vi har våra svar inom oss, men de kan vara svåra att få syn på. Vi står liksom så nära oss själv, så ibland behöver vi se oss genom och tillsammans med någon annans ögon. ”Vi blir till i relation.” Ibland behöver vi någon, som hör, ser och tar på allvar. Någon som knuffar på, när det behövs. Någon som håller kvar, när det behövs. Någon som håller tillbaka lite, när det behövs.

Morgonens möte visade så tydligt hur klienten har sina svar inom sig. Svaren kommer ut i rummet, till en början otydliga för klienten. Under timmens gång klarnar bilden, som målas upp, i dialog, möte, bekräftelse. Jag är djupt berörd. 

Jag ser fram emot de möten året kommer innebära 🙏🌹Det är en ynnest att ha förmånen att utveckla mina förmågor inom det här yrket. 

I mars, tidigast, finns det utrymme för ytterligare en till två klienter.

Den paradoxala försoningsprocessen

Inom gestalt talar vi om den paradoxala förändringsteorin – när man blir det man är, så sker förändring och växande, inte när man försöker bli eller vara något man inte är.

Här talar Ulrica Fritzson, präst och gestaltterapeut, om ”den paradoxala försoningsprocessen”. Förändringen, som ligger i att förövaren för ett brott tar sitt fulla ansvar för händelsen. Då kan förövaren försonas med sig själv och det den gjort.
Att inte längre förneka och fly från det man gjort, utan bli den man är, i detta ligger försoningen.