Murar stänger ute. Gränser öppnar för liv.

Att bygga murar för att hålla andra på avstånd stänger ofta ute självaste det levande livet också.

Att hitta sina sunda gränser och våga stå för sitt ja och sitt nej banar väg för ett levande liv.

Annonser

Kursvecka 1 år 4 – Trauma och forskning

Tacksam för Gestaltakademins terapeututbildning, mina medstudenter och vår fina pedagogiska lärare, Annalena Ståhl. Tacksam för resan till ett nytt yrke och det jag upplever längs resans gång. Magiskt.

En kursvecka kring temat trauma och PTSD är just avslutad. Allt det vi läst kring ämnet klickar ner i kroppen efter en upplevelserik vecka.

Jag förstår mer kring hur trauman uppstår och läker, hur man kan jobba med trauma i terapin. Vi har jobbat med våra egna sår, mött och blivit mötta i det allra sårbaraste. 

Vi har också fått oss en del till livs kring forskning i vad som gör en terapi ”framgångsrik”. Det är inte helt lätt att forska i psykoterapi. Jag kan, förutom att ta del av forskning, vara min egen forskare tillsammans med klienten och utforska vad som är viktigt för just den människan i mötet med mig. Vad leder till växande för just dig tillsammans med mig?

Ditt ljus förändrar världen

Att förändras innebär t ex att möta omgivningen mer autentiskt, i samklang med sig själv. Dina responser på omgivningen förändras och samtidigt förändras omgivningens respons på dig. När du agerar på ett annat sätt än vanligtvis kan inte den du möter fortsätta möta dig som tidigare, utan behöver hitta nya sätt att möta dig.

Livsavgörande val

”Ofta vet man inte att alla dessa små val längs vägen leder till ett livsavgörande beslut. Som alla de val som ledde till att jag sitter här med dig nu. Jag har en helt annan medvetenhet nu och kan möta konflikter, utan att det blir en konflikt inom mig samtidigt också. Jag har fått energi till annat!”

/Citat från en klient