To hold space

”To hold space” – så vackert uttryck och så viktigt. Att skapa utrymme för en annan människa ger plats för läkning och växande.

Be whatever you are

Förvirring, trasighet, frustration, sorg…sådana känslor vi tenderar att springa ifrån, för de kan vara så jobbiga och smärtsamma. Gestalt talar så vackert om den paradoxala förändringsteorin – att när vi är med det som faktiskt är och känns, så sker förändring. När vi ”gillar läget”, accepterar – så här är mitt liv just nu, då finns förändringspotentialen där. Däremot sker ingen förändring när vi kämpar emot det som är, för att vi vill nåt annat, borde nåt annat, måste nåt annat. S.C Louri skriver så fint om det:

Be confused, it’s where you begin to learn new things.

Be broken, it’s where you begin to heal.

Be frustrated, it’s where you start to make more authentic decisions.

Be sad, because if we are brave enough we can hear our heart’s wisdom through it.

Be whatever you are right now. No more hiding. You are worthy, always.

S.C Lourie