Om mig

Jag har genom hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor. Till en början som fritidsledare och sen som lärare. Jag har många härliga minnen från arbetet i skolan.

Olika omständigheter i livet gjorde att jag efter drygt tjugo år i skolan sade upp mig. Jag jobbade därefter en tid inom missbruksvården. Sedan några år jobbar jag inom socialtjänsten i Eskilstuna som familjepedagog. Jag möter många olika människor och familjer och stöttar dem i svårigheter de står inför. Mitt jobb är väldigt roligt, utmanande, stimulerande och utvecklande.

Redan som ung drogs mitt intresse till människor, beteende och psykologi. När jag kom i kontakt med gestaltterapi 2012 var det med känslan av att ”hitta hem”. Jag har nu utbildat mig inom gestalt under fem år och har ytterligare ett år kvar.

Inom gestalt talar man om ”The paradoxical theory of change”. Den paradoxala förändringsteorin är så vacker och betyder mycket för mig. Den handlar om att förändring sker först när jag blir det jag är. Förändring sker inte när jag försöker bli det jag inte är, det jag tycker jag borde vara. Jag kan lita till processen, även när känslorna är svåra och kanske till och med förvirrande. Min kropp och mitt väsen leder mig rätt, när jag vågar lyssna.

Under min egen ”gestaltresa” är skam och trauma centrala ord, som jag kommit att intressera mig alltmer för.

Mela GA-sida