Ditt ljus förändrar världen

Att förändras innebär t ex att möta omgivningen mer autentiskt, i samklang med sig själv. Dina responser på omgivningen förändras och samtidigt förändras omgivningens respons på dig. När du agerar på ett annat sätt än vanligtvis kan inte den du möter fortsätta möta dig som tidigare, utan behöver hitta nya sätt att möta dig.

Livsavgörande val

”Ofta vet man inte att alla dessa små val längs vägen leder till ett livsavgörande beslut. Som alla de val som ledde till att jag sitter här med dig nu. Jag har en helt annan medvetenhet nu och kan möta konflikter, utan att det blir en konflikt inom mig samtidigt också. Jag har fått energi till annat!”

/Citat från en klient

Tack!

Varmt tack till de modiga klienter jag mött under min utbildning i år. Det är en ynnest att gå vid din sida en liten bit på livets stig och sakta undanröja hinder för liv. Det går inte att klä i ord hur det känns. Det är stort!

Jag känner en varm tacksamhet till gestalt som helhet och att jag av en händelse råkade komma i kontakt med en gestaltterapeut för många år sen. För mig har det inneburit livsavgörande förändring och en väg framåt, när ingen väg fanns.

En innerlig bubblande tacksamhet känner jag för min utbildningsgrupp och vår pedagogiska ledare. Shit, vad vi är modiga allihopa! Och tänk vad vi alla blivit än mer av oss själva det här året. Wow!!! Det är en hisnande känsla.

Ja, Annalena Ståhl, du är en förebild och jag bär med mig ditt mod, dina värme, din energi och vibration. Ibland fattar jag inte att jag är med om detta, om dig och gruppen, på riktigt. Och. Det är på riktigt! Jag är med om detta på riktigt.

Jag känner en varm tacksamhet inför mig själv också, mitt mod att ständigt utmana mina rädsla och skam. Det är på riktigt att jag inte längre ”behöver bli till du”, utan jag älskar att bli till jag och att mejsla fram gestaltterapeuten i mig. Jag ser fram emot nästa läsår med de utmaningar jag bär med mig från utbildningen och handledningen.

Att finna henne där hon är

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål

måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.

Sören Kirkegaard

Unfold your own myths

”Don’t be satisfied with stories, how things have gone with others.

Unfold your own myth.”

Rumi

Gestaltterapeuten intresserar sig för och är nyfiken på klientens sätt att vara i världen och att möta världen. I mötet mellan klient och terapeut finns mycket att undersöka.

Gestaltterapin jobbar med nyfikenheten kring hur klienten gör och inte så mycket varför. Hur, är en viktig fråga. Hur gör du, för att…?

Att lyssna på andra är spännande och intressant och kom ihåg dig själv också. Titta på dina egna upplevelser och var nyfiken på dig själv. Där finns oändligt mycket att utforska och lära, för att väcka alltmer medvetenhet och awareness (som inte ska tolkas samma som medvetenhet), så att du utifrån det kan styra ditt liv alltmer.